Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs ofert numerze 40/2019.

Obejmuje on oferty na wspieranie realizacji zadań w obszarze „Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2019 roku”.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.