Działalność Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  i Wolontariatu „Inkubator Aktywności Społecznej WRK‟ skierowana jest do organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski.

Oferujemy:

  • szerokie doradztwo dla przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji w zakresie prowadzenia organizacji i promocji działań oraz zakładania organizacji pozarządowej
  • poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa oraz zakładania organizacji pozarządowej
  • animowanie działań rzeczniczych, wzmacniających rolę organizacji pozarządowych
  • szkolenia i warsztaty dla liderów, pracowników i wolontariuszy wielkopolskich NGO
  • pośrednictwo wolontariatu
  • bezpłatny dostęp do internetu

Jeżeli chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia oferowanego przez Inkubator Aktywności Społecznej WRK, skontaktuj się z nami telefonicznie: 61 84 38 930 lub mailowo: info@centrumbukowska.pl.