Do 31 lipca 2018 r. wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu Fundacji Banku Zachodniego WBK.

 

Projekt ten ma na celu rozpowszechnienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży zgodnej z zasadami fair play. Fundacja dąży do tego by zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Program grantowy umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

 

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać to 10.000 zł.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.