Instytucje przygotowujące projekty inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego “Moje Miejsce na Ziemi”, który organizuje Fundacja “Orlen Dar Serca”. Konkurs grantowy adresowany jest do organizacji non profit, które mają osobowość prawną.

Całkowity budżet projektu grantowego to 2 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na działania związane m.in. ze sportem, rekreacją, zdrowiem, bezpieczeństwem, wsparciem osób potrzebujących, kulturą i sztuką, ochroną środowiska oraz zachowaniem dziedzictwa historycznego, a także edukacji.

Celem konkursu “Moje Miejsce na Ziemi” jest wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Wnioski z inicjatywami można zgłaszać na stronie internetowej Fundacji “Orlen Dar Serca” w terminie od 17 do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć: tutaj.