W Centrum Bukowska można korzystać także z punktu pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych w każdy czwartek od godz. 16 do 18