Trwa otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Miasto Poznań dotyczący „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

W ramach konkursu zrealizować można następujące zadania:

  1. Przygotowanie i realizacja lekcji profilaktyczno-terapeutycznych w poznańskich szkołach w ramach Projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pn. „Poznań uzależniony od profilaktyki”.
  2. Przygotowanie i realizacja lekcji tańca w poznańskich szkołach w ramach Projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pn. „Poznań uzależniony od profilaktyki”.

Więcej informacji można znaleźć: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=6891