Wystartowała XIX edycja konkursu Poznański Wolontariusz Roku!

Jej organizatorzy chcą promować wolontariat, nagrodzić osoby i organizacje szczególnie zaangażowane w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców. Laureaci zostaną wyróżnieni w 6 kategoriach:

 

młodzieżowej – dla osób do 19 roku życia;

indywidualnej – dla osób pomiędzy 20 a 60 rokiem życia;

senioralnej – dla osób powyżej 60 roku życia;

zespołowej – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;

wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu;

wolontariat pracowniczy – dla programy wolontariatu pracowniczego.

Zgłoszenia należy składać w dniach od 9 do 25 listopada 2018 roku : za pomocą adresu poczty elektronicznej: ngo@um.poznan.pl lub osobiście oraz pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46  – zawsze z dopiskiem “Poznański Wolontariusz Roku”.

Spośród zgłoszonych osób Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców, którym nagrody zostaną wręczone 12 grudnia 2018 r. podczas uroczystej Gali.