Centrum PISOP zaprasza na cykl szkoleń, których beneficjenci otrzymają wiedzę na temat tego jak zacząć pracę z programami cyfrowymi pakietu Microsoftu oraz jak sprawnie posługiwać się głównymi ich funkcjami.

Wiedza zdobyta w trakcie warsztatów umożliwi swobodną edycję plików i sporządzanie dokumentów przydatnych w codziennej pracy w organizacji pozarządowej.

Szkolenie z kompetencji cyfrowych składa się z:

nauki obsługi edytora tekstu na poziomie średniozaawansowanym

podstawy obsługi Excela

nauki posługiwania się programem Excel na poziomie średniozaawansowanym.

 

Szkolenia z edytora tekstu odbędą się:

10 lipca – Leszno (poziom średniozaawansowany)

11 lipca – Kościan (poziom średniozaawansowany)

 

Szkolenia z Excela będą miały miejsce:

  17 lipca – Leszno (poziom podstawowy)

  18 lipca – Kościan (poziom podstawowy)

24 lipca – Leszno (poziom średniozaawansowany)

 

Szkolenia odbędą się w godzinach 8:30 – 15:30 w następujących miejscach:

 

sala 430 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Mickiewicza 5 w Lesznie

sala 120 w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. Kościuszki 22

 

Warsztaty adresowane są do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński).

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Szkolenie odbywa się ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zajęcia obowiązują zapisy.

Więcej informacji o warsztatach i sposobach zapisywania się na nie można znaleźć tutaj.