19 11 2018 r. w poznańskiej Szkole Podstawowej nr 17 odbędzie się spotkanie zatytułowane “Wolontariat: lokalnie i globalnie, czyli jak pomagać w każdym wymiarze”.
Uczestnicy spotkania  dowiedzą się o różnych formach wolontariatu na miejscu i zagranicą. Warsztaty poprowadzi koordynatorka Poznańskiego Centrum Wolontariatu oraz Wolontariatu Europejskiego Kamila Lenczewska z CIM “HORYZONTY” i Lepszego Świata.

Działanie realizowane w ramach CIL Piątkowo, projektu dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania.