Fundacja BEZLIK serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego (European Solidarity Corps) w Stowarzyszeniu HochDrei e.V. Bilden und Begegnen in Brandenburg, które od 20 lat aktywnie działa na rzecz edukacji obywatelskiej, organizując międzynarodowe seminaria i spotkania, w szczególności młodzieżowe wymiany polsko-niemieckie.

Zachęcamy osoby w wieku 18-30 lat, znające język niemiecki, które chcą wspierać działania na rzecz demokracji, tolerancji, odpowiedzialności społecznej, równouprawnienia płci, różnorodności i partycypacji, do aplikowania na roczny wolontariat w Poczdamie, w Niemczech. W ramach wolontariatu umożliwiamy udział w projektach i szkoleniach podnoszących kwalifikację w pracy projektowej, poznanie pracy projektowej od strony koordynacji oraz pracę administracyjną związaną z polsko – niemieckimi wymianami. Planowany jest okres współpracy od października 2018 do września 2019.