28 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.30 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 odbędzie się zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska.

Program wydarzenia przewiduje:

-kontynuację omawiania z Maciejem Wudarskim, Wiceprezydentem Poznania, pakietu zagadnień do omówienia, zgłaszanych przez organizacje skupione w KDO Środowisko.

-Wystąpienie Krzysztofa Mączkowskiego, przewodniczącego KDO.

– Wolne głosy i wnioski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.