Zwłaszcza w czasach kryzysu staramy się szukać środków na finansowanie swoich działań nie tylko z dotacji, ale także z innych źródeł. Dlatego zapraszamy na szkolenie on-line:

Skąd czerpać pieniądze w czasach pandemii? Różne źródła przychodu w organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji i zapisy w linku: https://wrk.org.pl/26-08-2020-r-szkolenie-rozne-zrodla-przychodu-w-organizacjach-pozarzadowych-skad-czerpac-pieniadze-w-czasach-pandemii/