Od 19 grudnia 2018 roku organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej mogą wziąć udział kolejnej edycji konkursu grantowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zachęcamy wszystkie tego typu instytucje do składania ofert ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Urząd Miasta Poznania przygotował dla wszystkich podmiotów chcących wziąć udział w Konkursie niezbędnik, który dostępny jest tutaj.