17 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 Miasto Poznań zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu programu lokalowego im dedykowanego.

Spotkanie odbędzie się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17. Zgłoszenia na spotkanie Organizator prosi wysyłać na adres poczty elektronicznej: ngo@um.poznan.pl, w treści podając nazwę podmiotu i nazwiska osób chcących uczestniczyć w spotkaniu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.