26 września o godzinie 10:00 zaprezentowaliśmy nową organizację, która dołączyła do przestrzeni co-workingowej Inkubatora Aktywności Społecznej WRK, znanego pod nazwą Centrum Bukowska. Placówka ta  prowadzona jest przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Na Tak.

Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych opowiedziała o działaniach WRK ZOP, których efektem było założenie Fundacji Akceptacja. “Inkubacja grup inicjatywnych po to by z naszym wsparciem mogły założyć podmiot ekonomii społecznej to jedna ze specjalności naszej organizacji” – mówi Justyna Ochędzan.

Anna Maria Szymkowiak, Prezes Fundacji Akceptacja zaprezentowała projekt swojej organizacji – Wolontariat Pomocy Medycznej. Fundacja Akceptacja została założona przez trans kobiety w maju 2017 roku. Działa ona w dwóch obszarach, które ściśle się ze sobą wiążą. Trans – Akcja to obszar, w ramach którego Fundacja prowadzi działania wspierające osoby transpłciowe i ich bliskich oraz przeprowadza działania edukacyjne, badawcze i włączające w temacie transpłciowości. Drugi obszar działań Fundacji Akceptacja to Pierwsza Pomoc Przedszpitalna. Fundacja uruchomiła Specjalistyczny Wolontariat Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedszpitalnej, w ramach którego prowadzi działania edukacyjne, takie jak np. użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Bezpośrednią przyczyną briefingu jest dołączenie nowej organizacji do naszej strefy co-workingu.
Fundacja Akceptacja aktywnie włącza się w Program Powszechnego Dostępu do AED. Dzięki Działaniom Fundacji Akceptacja defibrylator pojawi się w Centrum Bukowska, tym samym powiększając potencjał Federacji Organizacji rezydujących w budynku. Ponad to zwiększy bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i podopiecznych DPS Bukowska.