Koordynator Koalicji Antysmogowej Bye Bye Smog z Poznania, Wiesław Rygielski, zaprasza sygnatariuszy Manifestu oraz sympatyków walki ze smogiem w Poznaniu i regionie na robocze spotkanie, które odbędzie się 10.10. (środa) o godzinie 18:15 przy ul. Bukowskiej 27/29 w Centrum Bukowska.
Omówione będą m.in.  ostatnie rozmowy ze Starostą Powiatowym Panem Grabkowskim, brak choćby jednego dymomierza w powiecie do mobilnych badań emisji spalin z rur wydechowych samochodów oraz ewentualne podjęcie działań protestacyjnych, jeśli pełnomocnik prezydenta Poznania ds. jakości powietrza będzie zwlekała ze zwoływaniem obrad zespołu antysmogowego.

Przedyskutowana będzie również ankieta z pytaniami o sprawy dla środowiska przyrodniczego i relacji Miasto-NGOsy, która rozesłana zostanie do kandydatów na prezydenta i radnych w Poznaniu.