Nabór wniosków do konkursu Mikrodotacji „Inicjatywa dla Leszna”  potrwa od 16 lipca 2018 roku do 7 sierpnia 2018 roku do godz. 15:00.

Organizator konkursuCentrum PISOP zaprasza do udziału w nim:

  • organizacje pozarządowe, których siedziba jest zlokalizowana na terenie Miasta Leszna, które działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Leszna,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), którego celem będzie wsparcie przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Po więcej informacji zapraszamy: tutaj.