11 lutego 2019 r.  o godz. 17:00 w Sali Malinowej UMP odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury UMP

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie z roku 2018 prac komisji.

5. Wybory nowego Prezydium KDO na rok 2019.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.