Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie Barwy Wolontariatu 2019. Celem konkursu jest m.in. nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej kliknij tu: www.wrk.org.pl