Myślisz o założeniu fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej, spółki non profit?

Mamy coś dla Ciebie! Rozpoczynamy III nabór do procesu inkubacji, czyli cyklu
szkoleń i indywidualnych doradztw, które pozwolą Tobie lub Waszej grupie założyć podmiot ekonomii społecznej. Więcej informacji znajdziesz www.wrk.org.pl