W dniach 11 – 14 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznania odbędzie się cykl wydarzeń zatytułowany „Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych”.

Na spotkania zapraszają Miasto Poznań, Instytut Inspiracji i Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Będą one miały charakter programu edukacyjno – promocyjnego.

Harmonogram wydarzeń:

11 grudnia 2018 r. w godzinach: 16:30 – 20:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 odbędzie się: Antykonferencja pt.: “Znamy się tylko z widzenia? Miejskie podwórko – moja sprawa”.

Po zakończonym spotkaniu Organizatorzy zapraszają na mini afterparty.

Dlaczego Antykonferencja?

Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni gwarantującej rozwój i wymianę konstruktywnych pomysłów zgłaszanych przez uczestników. W trakcie spotkania prowadzony będzie także Graphic Recording – czyli graficzny zapis głównych tematów i omawianych wątków. Wszystkie tematy zostaną udokumentowane i upublicznione do dalszego wykorzystania. Chcemy, żeby wnioski z Antykonferencji służyły do podejmowania i rozwijania ciekawych idei na terenie Poznania.

Od 12 do 13 grudnia 2018 r. w godzinach 12:00 – 15:00 i 16:00 – 19:00 odbędą się Warsztaty Inspiracji dla osób angażujących się w działania lokalne.

Dlaczego warsztaty?

Organizatorzy chcą zapewnić uczestnikom możliwość wzięcia udziału w cyklu warsztatów prowadzonych przez uznanych praktyków i ekspertów. Tematy warsztatów opracowane zostały na podstawie diagnozy potrzeb edukacyjnych organizacji pozarządowych, działaczy społecznych i instytucji publicznych angażujących się w pracę ze społecznościami lokalnymi na terenie Poznania. Udział w wybranych warsztatach pozwoli na poszerzenie kompetencji m.in. w zakresie: planowania przestrzennego, prowadzenia diagnozy lokalnej, wystąpień publicznych, angażowania społeczności lokalnych i rozwijania umiejętności liderskich.

14 grudnia 2018r. w godzinach 16:30 – 21:00  odbędzie się spotkanie zatytułowane Przestrzeń Inspiracji.

Dlaczego przestrzeń inspiracji?

Organizatorzy pragną zapewnić osobom uczestniczącym możliwość poznania działań podejmowanych przez Centra Inicjatyw Lokalnych i inne podmioty na terenie miasta. Będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany pomysłów, wzajemnej inspiracji, a także, na co szczególnie liczymy, możliwości zaplanowania wspólnych przedsięwzięć.

Aby wziąć udział we wszystkich lub w wybranych wydarzeniach prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 10 grudnia 2018 roku do g. 12:00 formularzy zgłoszeniowych, które dostępne są tutaj.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt:

W sprawie Antykonferencji: tel. + 48 607 05 21 97

W sprawie warsztatów i przestrzeni inspiracji: tel. + 48  666 739 981

Lub pisząc wiadomość email na adresy poczty elektronicznej: cil@um.poznan.pl   lub biuro@siz.poznan.pl.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.