10 grudnia 2018 r. o godz 17:00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego, działającej przy Wydziale Kultury.

Porządek obrad przewiduje:

  1. otwarcie posiedzenia,
  2. odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  4. podsumowanie dotychczasowych prac nad Uchwałą nr 1, dotyczącą podziału środków w konkursach grantowych i finalizacja prac nad Uchwałą,
  5. podsumowanie roku prac KDO,
  6. wolne wnioski.