Rowerowy Poznań poszukuje wolontariuszy chętnych do wspólnych przejazdów rikszą z seniorami z Domu Pomocy Społecznej.

Mają to być osoby, które regularnie poświęcą czas na wspólne przejazdy z seniorami, będą potrafiły ich wysłuchać i mają będą miały zrozumienie dla potrzeb seniorów. Organizatorzy tej świetnej inicjatywy chcieliby przejazdy z osobami starszymi być realizowane w godzinach między 13:00 a 17:00, we wszystkie dni tygodnia.

Zgłoszenia można przesyłać tutaj.

Projekt odbywa się w ramach Inkubatora Wins partnersko tworzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Miasto Poznań i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.