Poznań, 5.12.2018

 
Drogie Wolontariuszki, Drodzy Wolontariusze,

Działacze, Działaczki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w imieniu swoim, Zarządu oraz całego Zespołu Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych chcemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.

Wiemy jak dużo serca wkładacie w swoją pracę, ile pasji, energii i dobra wnosicie każdym swoim działaniem. Wielkopolska bez wolontariuszy nie byłaby tym samym miejscem. To dzięki Wam udaje się tysiącom organizacji społecznych budować podstawy solidarnego i empatycznego społeczeństwa, bo to nie gospodarka i bogactwo świadczy o naszej wartości, ale to kim jesteśmy jako ludzie i jaki dajemy przykład innym. Pamiętajmy o tym.

Dziękujemy Wam za wytrwałość, wielkie serca i mądrość jaką wnosicie w życie tak wielu ludzi.

Z serdecznymi podziękowaniami i życzeniami w imieniu Zarządu oraz Zespołu

Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych