Wypowiedz się na temat współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, podmiotów kościelnych na spotkanie konsultacyjne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Więcej informacji na stronie: https://wrk.org.pl/konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-miasta-poznania-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2021-rok/