Fundacja Republikańska zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych na temat projektów rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Konsultacje pisemne dostępne będą od 3.09 2018 r. na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych.