1 października 2018 r  mija termin zgłaszania kandydatur do dziesiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”.

Celem konkursu jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji podejmujących różne społeczne wyzwania, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej www.spolecznikroku.newsweek.pl.