Fundusz Aktywnych Obywateli rozpoczyna działalność.

W skład tego konsorcjum wchodzą Fundacja Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Organizacje te zostały wybrane na operatora Funduszu Aktywnych Obywateli, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Fundusz Aktywnych Obywateli to 30 milionów euro od państw będących donatorami funduszy EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Środki te przeznaczone są na dotacje dla organizacji prowadzących działania strażnicze, antydyskryminacyjne, włączające obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących otaczającej nas rzeczywistości, w tym środowiska naturalnego, zwiększające partycypację obywatelską, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.

Informacja oficjalna na temat Funduszy dostępna jest tutaj.