W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Prezentację projektu: Asystent osoby z niepełnosprawnościami” – przedstawiciele Fundacji Akceleracji i Inkubacji Biznesu
  2. Przedstawienie informacji o pracach zespołu ds. aktywizacji uczestników WTZ w Poznaniu
  3. Informacja nt. najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli “Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i starszych”
  4. Informacje dotyczące IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami “Za niezależnym życiem”
  5. Zaproszenia na najbliższe wydarzenia i inne komunikaty dot. możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych.
  6. Wolne wnioski i głosy.