Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program Kultura Dostępna.

W ramach tego projektu grantowego, co roku przeznacza się prawie 6 milionów złotych na dofinansowanie zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność, bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.

Budżet programu to 5.750.000 zł.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.