zdjęcie

21 listopada 2018r. o godz 16:00 w Centrum Bukowska odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.

Porządek obrad przewiduje:

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia oraz porządku obrad.

2. Komunikaty Przewodniczącej (w tym odnośnie aktualnych prac w PRDPP).

3. Propozycja stanowiska KDO w sprawie darmowych przejazdów dla grup szkolnych wraz z opiekunami komunikacją miejską.

4. Wolontariat i jego egzekwowanie w szkołach w świetle reformy.

5. Wolne głosy i wnioski.