Miasto Poznań przypomina, że wszystkie otwarte konkursy ofert oraz „małe granty”  z roku 2018 są dostępne w systemie https://witkac.pl/strona obsługującym dotacje  oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełna informacja o aktualnie otwartych konkursach ofert oraz trybie 19a znajduje się tutaj.