Od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – zabytek.pl i na kanale TVP Kultura trwa konkurs „Zabytki z Kulturą”.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków w Polsce. Odbywać ma się to poprzez poznawanie i uzupełnianie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci wycieczek po Polsce, szlakiem rodzimych zabytków.

Zgłaszane do udziału w konkursie wycieczki są oceniane zarówno pod względem atrakcyjności, konceptu, jak i wkładu własnego. Dla laureatów  konkursu „Zabytki z Kulturą” przewidziano nagrody w postaci kamer GoPro i Cube.

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

 

Źródło informacji można znaleźć: tutaj.