Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

Jest on adresowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Jego budżet to 18,7 milionów złotych. Wysokość wsparcia to maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 20 % i może być pokryty ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej lub sponsorów.

W ramach programu można uzyskać grant na niekomercyjne działania polegające na:

– wspieraniu organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,

– wspieraniu organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych,

– wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,

– promocji sportu osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków w ramach programu mija 30 listopada 2018 r.

Dofinansowane muszą być zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.