Osoby i instytucje posiadające pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” mają możliwość otrzymania grantu.

Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa do 27 sierpnia!

Więcej informacji można znaleźć tutaj i za pomocą adresu mailowego innowacje@newtechlodz.com.