1. przy Wydziale Kultury UMP odbędzie się 12 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.

Zgodnie z doniesieniami prasowymi dzień ten może być wolny od pracy, jednakże dopóki nie zostaną one ostatecznie potwierdzone, to uczestnicy są zobowiązani do trzymania się tego terminu. Jeśli wkrótce oficjalnie zostanie ogłoszony dzień wolny, wówczas termin obrad KDO zostaje przesunięty na kolejny poniedziałek – 19 listopada .2018 na godz. 17:00 w Sali Malinowej UMP.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Uchwałą nr 1 dotyczącą podziału środków w konkursach grantowych i finalizacja prac nad Uchwałą.
  5. Przestrzeń dla kultury – prezentacja możliwości współpracy dla organizacji pozarządowych – wybrani przedstawiciele i przedstawicielki organizacji i instytucji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.