Systemy CRM (Customer Relationship Management) stworzono do kilku celów, z pośród których najważniejszym jest budowanie pozytywnych relacji z klientami i odbiorcami. CRMy najczęściej to doskonałe narzędzia wspomagające pracę działów sprzedaży. CRM  to rozbudowane bazy danych, w których użytkownik może umieścić szczegółowe informacje dotyczące danego kontaktu: osoby czy placówki.

Dane gromadzone przez organizację pozarządową okazują się być niejednokrotnie kluczowe w kontekście funkcjonowania firmy czy organizacji. Obecnie organizacje 3 sektora coraz  chętniej patrzą na rozwiązania CRM. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych przez nie jest CiviCrm. Ponadto ważną platformą CRM, która powstała z myślą o organizacjach pozarządowych jest Raklet. Jest to specjalnie zaprogramowana aplikacja webowa mająca za zadanie wspomagać organizację w jej powszednich czynnościach.

Źródło dostępne jest tutaj.