Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://wrk.org.pl/22-09-2020-praktyczny-excel-w-organizacji-nonprofit/