W dniu 3 lipca 2018 r. odbędą się 2 posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Pierwsza obradować będzie Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Będzie ono miało miejsce w sali 317, przy ul. 3 maja 46 w Poznaniu.W trakcie obrad podsumowane zostaną prace nad Rocznym Programem Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi. Ponadto omówione będą kryteria oceniania ofert w otwartych konkursach ofert. Obrady zakończą wolne wnioski i głosy.

Tego samego  dnia o godzinie 16.30 w Sali nr 29 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Głównym  punktem obrad będzie spotkanie z Maciejem Wudarskim, Wiceprezydentem Poznania w sprawie pakietu zagadnień do omówienia, zgłaszanych przez organiazcje skupione w KDO ds. Ochrony Środowiska.