6 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Prezentację idei i zastosowania systemu ToTuPointów, którą przedstawi Pan Henryk Lubawy,
  2. Informację na temat Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie stosowania Standardów Dostępności Miasta Poznania, którą zaprezentuje Pani Dorota Potejko, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania
  3. Przyjęcie rekomendacji KDO w sprawie konkursu na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w 2019 roku
  4. Informacja nt. akcji przyjmowania wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami w dniach od 2 do 4 stycznia 2019 r. – Pani Anna Krakowska – Z-ca Dyrektora MOPR-u

Więcej informacji można znaleźć tutaj.