Rada Ministrów przyjęła nowy, przełomowy projekt o nazwie Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – czyli PROO. Jest to pierwszy program w Polsce, w którym organizacje 3 sektora będą mogły uzyskać granty na takie potrzeby, jak realizacja strategii rozwoju, podnoszenie kompetencji pracowników, uczenie się nowych metod pozyskiwania środków na działalność, zakup sprzętu, ale także np. zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych.

Źródło informacji można znaleźć: tutaj.