26 i 27 września 2018 r. Urząd Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach otwierających kampanię informacyjno-promocyjną Centrum Inicjatyw Lokalnych, która realizowana będzie do końca 2018 roku.

Podczas spotkań zaprezentowane będą główne aspekty bieżącego funkcjonowania CIL oraz omówione zostaną najważniejsze wyzwania związane z ich przyszłością. Spotkania adresowane SA do lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rad Osiedli, grup nieformalnych oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem działalności na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Spotkania odbywać się będą w Urzędzie Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 o godzinie 16:00.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc Organizatorzy proszą o wybranie dogodnego terminu (26 lub 27 września) oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: cil@um.poznan.pl