Od września do listopada 2018 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z usług asystenckich w ramach projektu „Niezależne życie smakuje lepiej”.

Projekt obejmuje bezpłatne usługi asystenckie adresowane do mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz gmin Zbąszyń, Opalenica i Nowy Tomyśl. Program skierowany jest do osób w wieku od 18 do 50 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym mających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby te musi charakteryzować chęcią do bycia niezależnymi i pragnieniem aktywnego życia.

Osoby zainteresowane są proszone o przesyłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: niezaleznezycie@faib.pl z uzasadnieniem potrzeby skorzystania z usług asystenckich. Projekt obejmie łącznie pomoc skierowaną do 16 osób.