Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019.

W związku z powyższym organizacje 3 sektora mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do 6 lutego 2019 r. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Gronowa 22a w godzinach urzędowania pod adresem e-mail kos@um.poznan.pl.

Źródło informacji można znaleźć tutaj.