W imieniu Organizatorów zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Odbędzie się ono 13 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 w sali 105 w budynku przy 3 Maja 46. Tematem dyskusji będzie centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu.