Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy 11.886.000 złotych na dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników.

Program jest adresowany do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Priorytetowo będą projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.