Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje pozarządowe i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2019.

Organizatorom konsultacji zależy na tym by ostateczny kształt Regulaminu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.