Utworzono Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds.Przeciwdziałania Wykluczeniom.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 17:00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17. Na spotkaniu przewidziano wybór Prezesa/Prezeski, Zastępcy/Zastępczyni, Sekretarza/Sekretarz KDO oraz omówienie tematyki przyszłych posiedzeń.