W imieniu pana Marcina Halickiego Przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz  pani Doroty Potejko Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zapraszamy na spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17.

W programie:
– prezentacja projektu Karty Rodziny z Osobą z Niepełnosprawnością / Karty Rodziny z Osobą Niezdolną do Samodzielnej Egzystencji oraz dyskusja – Anna Nowa, Stowarzyszenie Żurawinka,
– prezentacja wydarzeń Poznańskiego Tygodnia MPD 2019 – Anna Nowak, Stowarzyszenie Żurawinka,
– prezentacja Dziennego Domu Opieki Medycznej – Monika Szeligiewicz,
– przedstawienie podstawowych założeń projektu “Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego  w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”, realizowanego przez PFRON, Urząd Trasportu Kolejowego oraz Instytut Transportu Samochodowego – Marcin Halicki,
– zaproszenie do prac nad przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miasta – Dorota Potejko Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

www.poznan.pl