Ruszyły zgłoszenia do XX edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku.

Znasz osobę, która spełnia się niosąc bezinteresowną pomoc innym? Koniecznie zgłoś jej kandydaturę do jubileuszowej edycji Poznańskiego Wolontariusza Roku. Od 20 lat miasto Poznań docenia zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, jaką niosą wolontariusze. Ich praca to fundament lokalnych organizacji pozarządowych, angażujących się w wiele istotnych działań społecznych. Wolontariat daje poczucie spełnienia, rozwija emocjonalnie, uczy empatii i wrażliwości. Serdecznie zapraszamy do aktywnego zgłaszania Wolontariuszy –  osób, grup, organizacji, firm, z którymi stykacie się w swojej codziennej działalności. Możecie w ten sposób okazać wdzięczność za otrzymaną pomoc oraz pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcony czas są zauważane i doceniane.

Wzorem lat ubiegłych laureaci zostaną wyróżnieni w 6 kategoriach:

  • młodzieżowej – dla osób poniżej 19 roku życia;
  • indywidualnej – dla osób pomiędzy 19 a 60 rokiem życia;
  • senioralnej – dla osób powyżej 60 roku życia;
  • zespołowej – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy – dla programy wolontariatu pracowniczego.

Dodatkowo w tym roku przyznana zostanie również nagroda mieszkańców, którą otrzyma jeden ze zgłoszonych kandydatów. Mieszkańcy Poznania będą mogli głosować za pomocą specjalnego formularza internetowego na stronie www.poznan.pl

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać do 4 listopada 2019 roku – mailem (na adres: ngo@um.poznan.pl); osobiście lub pocztą w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46  – zawsze z dopiskiem “Poznański Wolontariusz Roku”. Prosimy poinformować zainteresowane osoby i organizacje o zgłoszeniu ich przez Państwa.

Spośród zgłoszonych osób Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców, którzy nagrodzeni zostaną 29 listopada 2019 r. podczas uroczystej Gali w Sali Ziemi MTP.

Organizatorzy konkursu “Poznański Wolontariusz Roku” zapewniają ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniach kandydatów. Informacje wykorzystane zostaną tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/
Zachęcamy do zgłaszania kandydatur.